Hur ofta måste jag serva AC:n?

Undvik onödiga kostnader genom att regelbundet göra AC-service på din bil!

Tillverkare och sakkunniga av de komponenter som ingår i ett AC-system rekommenderar att man minst en gång per år tömmer systemet på gammal gas och fyller på ny samt gör ett så kallat läck-test för att säkerhetsställa AC-systemets fortsatta drift.

Boka tid idag

Vilka delar består ett AC-system av?

ac-system

 1. Kompressorn är "hjärtat", som får köldmedium och olja att pumpas runt i systemet.
 2. Kondensorn sitter vanligtvis framför bilens kylare, direkt i luftflödet medans du kör och har en fläkt som används när bilen står still.
 3. Torkfiltret tar emot den kondenserade köldmedium som blir avfuktad och filtrerad.
 4. Expansionsventilen släpper in en kontrollerad och variabel mängd av flytande köldmedium, som sedan förvandlas till gas.
 5. Förångaren är där det uppstår"kyleffekt" i kupén.

AC systemet består även av flera andra mekaniska, elektriska och elektroniska komponenter. Varje biltillverkare har sitt eget system av elmotorer, sensorer, kontakter och motstånd som styr och skyddar systemet.

Vad har ni för garantier?

Vi garanterar resultatet av arbetet under 12 månader efter det att uppdraget ar avslutats. Garantin upphör dock att gälla om fordonet dessförinnan har körts mer än 1000 mil. Försämras resultatet under garantitiden anses arbetet som felaktigt. Reklamationsrätten är 2 år ifall något arbete inte är fackmannamässigt utfört, detta är utöver vår 12månaders garanti.

Mer info finns på på vår hemsida.

Vad ingår vid AC-service?

Vid AC-service ingår alltid följande:

 • Tömning och återvinning
 • Provtryckning av krets
 • Vakuumsugning av krets
 • Påfyllning av AC-olja
 • Påfyllning av nytt köldmedia
 • Testkörning och kontroll

Pris: 1495:-
(Gäller AC-system med R134a, vid R1234F kontakta oss för offert.)

Hur lång tid tar det?

Vanligtvis tar det en timme, men det kan ta upptill fyra timmar om är mycket fukt i systemet.

Prisgaranti

Solna Bilteknik vill ge dig som kund bästa möjliga pris på service och reparationer – oavsett vilken bil du har. Därför erbjuder vi en prisgaranti som innebär att vi ger dig 10% rabatt på kostnaden om du hittar ett billigare service- eller reparationsalternativ hos en märkesbunden verkstad.